1.


Tahtadaki cümlede altı çizili sözcüğün yerine hangisi yazılırsa cümlenin anlamı değişmez?
Doğru Cevap: "B" ihtiyar
Soru Açıklaması
2.


Yukarıdaki görselde hangi sorunun cevabı yoktur?
Doğru Cevap: "C" Kuşlar nasıl uçuyor?
Soru Açıklaması
3.


Yukarıdaki kelimelerle anlamlı ve kurallı cümleler oluşturulacaktır.

Buna göre baştan ikinci sözcük hangisi olur?
Doğru Cevap: "A" ağacın
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdakilerden hangisi 5N1K sorularından biri değildir?
Doğru Cevap: "A" Kaç?
Soru Açıklaması
5.
Minik köpek çok tatlı

Ağaç kenarında saklı

Karnı acıkmış belli

Havlamakta çok haklı

Yukarıdaki şiirin başlığı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Doğru Cevap: "B" Minik Köpek
Soru Açıklaması
6.


Deniz, yazım yanlışı olmayan sözcükleri seçerek bir şekil oluşturacaktır.

Hangisi bu şekillerden biri olabilir?
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
7.
‘‘Güzel’’ kelimesinin zıttı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" çirkin
Soru Açıklaması
8.
Hangi cümlede noktalama işareti yanlış kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Filmi izledin mi!
Soru Açıklaması
9.


Her sözcük bir sayı ile şifrelenmiştir. İstenen sözcüğün şifresi hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 132
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki kelimelerden hangisi birden çok varlığı ifade etmektedir?
Doğru Cevap: "A" kuşlar
Soru Açıklaması

11.
Hangi seçenekteki paralar yanlış eşleştirilmiştir?
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
12.
Furkan, babasının verdiği 50 liranın 10 lirası ile kitap, 5 lirası ile çikolata aldı. Furkan'ın kaç lirası kaldı?
Doğru Cevap: "B" 35
Soru Açıklaması
13.


Dedem alışveriş yapmak için yanına yukarıda verilen görseldeki kadar para almıştır.

Dedem yanına kaç lira para almıştır?
Doğru Cevap: "A" 70
Soru Açıklaması
14.
İbrahim saat dokuzda kitap okumaya başladı. Kitabı kırk beş dakika okudu.

İbrahim kitap okumayı saat kaçta bitirmiştir?
Doğru Cevap: "A" 09:45
Soru Açıklaması
15.
İsa, elindeki 28 fındığın 4 tanesini yedi. Geriye kalan fındıkları üç arkadaşıyla eşit olarak paylaştı ve kendi payını yedi.

İsa kaç tane fındık yemiş oldu?
Doğru Cevap: "A" 6
Soru Açıklaması
16.
6 yılda kaç mevsim vardır?
Doğru Cevap: "C" 24
Soru Açıklaması
17.


Babam kamp ateşini akşam saat yedide yaktı. Ateş beş saat sonra söndü.

Kamp ateşi saat kaçta sönmüştür?
Doğru Cevap: "C" 00:00
Soru Açıklaması
18.


İrem, bir buçuk saat bilgisayar başında vakit geçirdi. Saat 15:00 olunca bilgisayarın başından kalktı.

İrem bilgisayar başına saat kaçta geçmiştir?
Doğru Cevap: "A" 13:30
Soru Açıklaması
19.
Metin, her gün eşit sayfada kitap okuyarak 4 günde 32 sayfalık bir kitabı bitiriyor.

Metin günde kaç sayfa kitap okumuştur?
Doğru Cevap: "B" 8
Soru Açıklaması
20.


Yukarıda verilen ürünlerin fiyatlarına göre hangi bilgi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Elma ve muz aldığımızda 8 lira öderiz.
Soru Açıklaması

21.
Aşağıdakilerden hangisi sanayi iş kolunda üretilen bir üründür?
Doğru Cevap: "A" kalem
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdaki hayvan ve bu hayvandan elde edilen ürün eşleştirmelerinden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "A" Arı - Bal
Soru Açıklaması
23.


Yukarıdakilerden hangileri tarım iş koluna ait ürünlerdir?
Doğru Cevap: "B" un - armut
Soru Açıklaması
24.


Yukarıda verilen iki ürün ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Doğru Cevap: "C" Biri hayvansal, diğeri bitkisel üründür.
Soru Açıklaması
25.
Belli bir amaç için üretilmiş varlıklara .................. denir.

Yukarıda boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "B" ürün
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.