1.
Yunuslar yüksek derecede zeki olan ve insanlar tarafından çok sevilen
deniz canlılarıdır. Balinalarla aynı aileden gelmektedirler. Yunuslar da
yarasalar gibi yönlerini bulmak ve avlanmak için seslerini kullanırlar.
Yüksek frekanslı sesin objelere ya da diğer canlılara çarpıp yansıması
sonucu oluşan ekodan faydalanırlar. Boğulmalarını engellemek amacıyla yunuslar uyuduklarında beyinlerinin sadece yarısı uykuya dalar, bu
şekilde uyanık kalan yarısı sayesinde nefes almaya devam edebilirler.
Yunuslar oyunculukları ve atiklikleriyle meşhurdurlar. Bu yüzden izlemesi en keyif veren hayvanlardan biridirler.

1 ve 2. soruyu metne göre cevaplayalım.

Aşağıdakilerden hangisi metne göre yunusların özelliklerinden birisi değildir?
Doğru Cevap: "D" Avlanmak için hızlarını kullanırlar
Soru Açıklaması
2.
Yunusların uyuduklarında beyinlerinin yarısının uyanık kalmasının sebebi nedir?
Doğru Cevap: "A" Boğulmalarını engellemek için
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki cümlelerin hangisi benzetme cümlesidir?
Doğru Cevap: "D" Buradan dev gibi bir yılan geçti.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli bir sözcük kullanılmamıştır?
Doğru Cevap: "A" Marketten iki ekmek aldım.
Soru Açıklaması
5.
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması
6.

Doğru Cevap: "C" Gerçek
Soru Açıklaması
7.
‘‘Gel’’ sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde
‘‘biz’’ kişisinin yerine gelecek şekilde geçmişte
yapılmış olarak kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" gelmiştik
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Atasözlerinin söyleyeni bellidir.
Soru Açıklaması
9.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili
sözcükler mecaz anlamlarıyla kullanılmamıştır?
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
10.
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması

11.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türü farklı bir
ön ad kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Alışveriş merkezinden bu kazağı aldım.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘‘için’’ sözcüğü
cümlede sebep - sonuç ilişkisi kurmamıştır?
Doğru Cevap: "D" Senin için çok uzak yoldan geldim.
Soru Açıklaması
13.
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
14.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım
hatası yapılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Hasanlar, Başkent Ankara’ya gitmişler
Soru Açıklaması
15.


Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
16.

Yukarıdaki bölme işleminde A’nın alabileceği en
büyük değer ile en küçük değerin toplamı kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 674
Soru Açıklaması
17.
Koray 22 yaşındadır. Koray’ın dedesinin yaşı
Koray’ın yaşının 4 katından 12 eksiktir. Koray
ile dedesinin yaşları toplamı kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 98
Soru Açıklaması
18.

Yukarıdaki çıkarma işleminin sonucunun saniye
türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 152
Soru Açıklaması
19.
Doğru Cevap: "B" 342
Soru Açıklaması
20.
Bir manavda bulunan 930 kilogram patates 12
ve 15 kilogram alan çuvallara konulacaktır. 15
kilogram alan çuvallardan 22 adet kullanıldığına göre kaç tane 12 kilogramlık çuvala ihtiyaç
vardır?
Doğru Cevap: "C" 50
Soru Açıklaması

21.
18.15’te başlayan sinema filmi 195 dakika sürüyor. Buna göre bu filmin bitiş
saati kaçtır?
Doğru Cevap: "A" 21.30
Soru Açıklaması
22.
18.15’te başlayan sinema filmi 195 dakika sürüyor. Buna göre bu filmin bitiş
saati kaçtır?
Doğru Cevap: "A" 21.30
Soru Açıklaması
23.

Yukarıda bazı şehirlerin birbirleri arasındaki
yolculuk süreleri verilmiştir. Buna göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Hatay’dan saat 23.00’da yola çıkan bir kişi Aydın’a 09.15’te varacaktır.
Soru Açıklaması
24.

Yukarıdaki sayı doğrusunda gösterilen A, B
ve C noktalarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması
25.

Yukarıdaki grafikte okul temsilciliği seçimine katılan
adayların aldıkları oy sayıları verilmiştir.
(9 ve 10. soruları yukarıdaki tabloya göre cevaplayalım.)
Okulda bulunan tüm öğrencilerin oy kullandığı bilindiğine göre bu okulda kaç öğrenci
vardır?
Doğru Cevap: "D" 390
Soru Açıklaması
26.
Kerim’in okul temsilcisi seçilmesi için en az kaç
oy daha alması gerekirdi?
Doğru Cevap: "A" 16
Soru Açıklaması
27.
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
28.

Yukarıdaki şekil grafiğine göre ( 12. ve 13.
soruyu cevaplayalım.)
Bu çiftlikte toplam kaç hayvan bulunmaktadır?
Doğru Cevap: "C" 136
Soru Açıklaması
29.
Bu çiftlikte bulunan koyun ve horozların ayak
sayıları toplamı kaçtır?
Doğru Cevap: "D" 224
Soru Açıklaması
30.
Aydan 2005’ten sonraki ilk artık yılda Şubat ayının son gününde doğmuştur. Buna
göre Aydan’ın 22 Mayıs 2013’teki yaşı gün
ay yıl olarak aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 5 yıl 2 ay 23 gün
Soru Açıklaması

31.

Yukarıdaki dört arabanın yakıt depoları eşit
miktarda benzin almaktadır. Arabaların yakıt
depolarındaki benzinin oranları verilmiştir. 2
numaralı arabada 162 litre benzin olduğuna
göre dört arabadaki benzinlerin toplam miktarı
kaç litredir?
Doğru Cevap: "C" 432
Soru Açıklaması
32.
I. Dünya Savaşı sonunda yenik kabul edilen
Osmanlı Devleti, İtilaf Devletleri ile aşağıdaki
antlaşmalardan hangisini imzalamıştır?
Doğru Cevap: "C" Mondros Ateşkes Antlaşması
Soru Açıklaması
33.
Aşağıdakilerden hangisi ‘‘doğal unsurlardan’’ bir
tanesidir?
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması
34.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Deprem sırasında varsa binadaki asansör kullanılmalıdır.
Soru Açıklaması
35.

Can’ın tanımını yaptığı doğal afet aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Çığ
Soru Açıklaması
36.

Yukarıdaki teknolojik aletlerin kullanım alanları
hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması
37.
Aşağıdaki teknolojik aletlerden hangisi
‘‘John Logie Baird’’ tarafından icat edilmiştir?
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması
38.

Yukarıdaki teknolojik aletin temelini oluşturacak çalışmalar yapan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" El Cezeri
Soru Açıklaması
39.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Öncelikle ihtiyaçlar değil, isteklerimizi karşılamaya çalışmalıyız.
Soru Açıklaması
40.
Aşağıdaki ihtiyaçlardan hangisi ‘‘beslenme,
sağlık ve giyinme’’ ihtiyaçlarından herhangi
biriyle ilgili değildir?
Doğru Cevap: "D" Evlerimizin depreme uygun olması konusunda dikkatli davranmak
Soru Açıklaması

41.
Aşağıdaki verilenlerden hangisi ihtiyaçtır?
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması
42.
‘‘Mevsimler’’ aşağıdaki olaylardan hangisinin
sonucunda oluşur?
Doğru Cevap: "A" Dünya’nın dolanma hareketinin
Soru Açıklaması
43.

Yukarıdaki ifadede 1 ve 2 numaralı boşluğa
aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "C" 1 --- Yapıcı ve onarıcı 2 --- Enerji verici
Soru Açıklaması
44.
Aşağıdaki besin içeriklerinden hangisi bitkisel kaynaklı değildir?
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
45.

Yukarıdaki traktör ok ile belirtilen yöne
doğru hareket etmektedir. Bu traktörün
hızını yavaşlatmak için hangi yönde kuvvet
uygulanmalıdır?
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması
46.
Aydınlatma ile ilgili söylenen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Ortamda daha iyi görebilmek için ışık göze direkt gelmelidir.
Soru Açıklaması
47.
Aşağıdaki aydınlatma araçlarından hangisi
günümüze daha yakın bir zamanda kullanılmaya başlanmıştır?
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
48.
Aşağıdakilerden hangisi madde değildir?
Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması
49.
Aşağıdaki karışımlardan hangisi süzme yöntemi ile birbirinden ayrılamaz?
Doğru Cevap: "B" Şekerli su
Soru Açıklaması
50.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" Isı etkisiyle, maddenin katı halden sıvı hale geçmesine donma denir.
Soru Açıklaması

51.

Aşağıdaki verilenlerden hangisi tükenince geri
dönüşümü yapılabilir?
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
52.

Cümleyi anlatan görsel hangi seçenekte verilmiştir?
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması
53.

Boşluğa hangi ifade gelmelidir?
Doğru Cevap: "D" Fill
Soru Açıklaması
54.

Boşluğa hangisi tamamlar?
Doğru Cevap: "B" Where is the tube
Soru Açıklaması
55.

Boşluğa hangi ifade gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" scientist
Soru Açıklaması
56.

Boşluğa hangi ifade gelmelidir?
Doğru Cevap: "D" water
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.