1.
Babam eve bir sürprizle geldi. Gözlerimi kapatmamı istedi. Gözlerimi
açtığımda bana ‘‘Merhaba’’ diyen bir kuş gördüm. Evet bu, çok istediğim
renkli papağandı. Papağanların sesleri taklit ederek konuştuklarını biliyordum. Ama karşımda böyle konuşunca çok şaşırdım. Babam bana dönerek
‘‘Bu yeni arkadaşımız, ona bir isim koymalıyız.’’ dedi. Ardından babamın
söylediklerini papağan da tekrar etti. Ben, babam ve annem bu tekrarı
duyunca çok güldük. Yeni papağanıma ‘‘Tonti’ ismini verdim. Ona ‘‘Benim
adım Tonti’’ demesini öğrettim. Artık evde kimse olmayınca kendimi yalnız
hissetmiyordum, Tonti ile çok güzel vakit geçiriyordum.

1 ve 2. soruyu metne göre cevaplayalım.

Çocuğun babası hangi sürprizle eve gelmiştir?
Doğru Cevap: "B" Renkli bir papağan
Soru Açıklaması
2.
Metne göre çocuk, papağanların nasıl
konuştuğunu söylemiştir?
Doğru Cevap: "D" Sesleri taklit ederek
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz adıl
kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Herkes bağırarak konuşuyordu.
Soru Açıklaması
4.


Yukarıda verilen kelimelerin sözlük sıralaması
aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 3 - 2 - 1 - 4
Soru Açıklaması
5.
Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilen sözcüklerden tümü eş seslidir?
Doğru Cevap: "C" Gül - Düş - Çay
Soru Açıklaması
6.
Ali, Arda, Merve ve Sezen iki sözcüğün
yazılı olduğu kartlardan birer tane seçiyor.
Arda’nın seçtiği kart anlam ilişkisi bakımından farklı olan tek karttır. Arda aşağıdaki
kartlardan hangisini seçmiştir?
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
7.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamıyla kullanılmış sözcük bulunmamaktadır?
Doğru Cevap: "A" Aldığın kazak çok koyuymuş.
Soru Açıklaması
8.
Aşağıdaki ikilemelerden hangisinin oluşum
şekli diğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması
9.


Yukarıdaki metin ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?
Doğru Cevap: "B" Hayal ürünü ifadeler yer almaktadır.
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük
harflerin kullanımı ile ilgili hata yapılmıştır?
Doğru Cevap: "A" Bu sene tatil için isviçreye gideceğiz.
Soru Açıklaması

11.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Ondan farklı olarak burayı sever.
Soru Açıklaması
12.
Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ‘‘durum
eylemi’’ kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Minik kedinin karnı acıkmış.
Soru Açıklaması
13.


Yukarıdaki kelimelerden kaç tanesi Türkçe’ye yabancı dillerden girmiştir?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
14.


Yukarıda verilen varlıkları niteleyebilecek sözcüklerin doğru eşleşmiş hali aşağıdakilerden
hangisidir?
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
15.


Yukarıdaki çocuğun hikayede bulunan unsurları
bulurken soracağı soru aşağıdakilerden hangisi
olamaz?
Doğru Cevap: "D" Hangi?
Soru Açıklaması
16.


Doğru Cevap: "C" 270
Soru Açıklaması
17.


Yukarıdaki işlemin sonucunun sayı doğrusunda
gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
18.


Yukarıdaki şekildeki 15 eş parçaya bölünmüş
şeklin boyanan parçaları 30 sayısına karşılık
gelmektedir. Şeklin boyalı olmayan parçaları
kaç sayısına karşılık gelir?
Doğru Cevap: "B" 45
Soru Açıklaması
19.


Yukarıdaki işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 59 sa 4 dk 7 sn
Soru Açıklaması
20.


Yukarıdaki dikdörtgen ile ilgili aşağıda söylenenlerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" PS kenarı ile TS kenarının uzunlukları birbirine eşittir.
Soru Açıklaması

21.
Bir hemşire 6 günde bir nöbet tutmaktadır.
İlk nöbetini 24 Mart tarihinde tutan bu
hemşire 3. nöbetini hangi tarihte tutar?
Doğru Cevap: "B" 5 Nisan
Soru Açıklaması
22.
Aşağıdakilerden hangisi kare ile dikdörtgenin
ortak özelliklerinden bir tanesi değildir?
Doğru Cevap: "C" Tüm kenarları birbirine eşittir.
Soru Açıklaması
23.


Yukarıda iki arabanın 1 saatte gittikleri yol
verilmiştir. Bu arabalar bir günün çeyreğinde
çalışmakta geri kalan zamanlarda otoparkta
beklemektedir. Buna göre 2 haftada 1 numaralı arabanın gittiği yol 2 numaralı arabanın gittiği yoldan kaç km daha fazladır?
Doğru Cevap: "C" 420
Soru Açıklaması
24.
Grafik : Öğrencilerin bir yılda okudukları kitap sayısıYukarıdaki grafikte 5 öğrencinin bir yılda okudukları
kitap sayıları verilmiştir.

(9 ve 10. soruları yukarıdaki tabloya göre cevaplayalım.)

Merve’nin okuduğu kitap sayısı Nisa’nın okuduğu kitap sayısından kaç fazladır?
Doğru Cevap: "A" 15
Soru Açıklaması
25.
Kitapların her birinin 80 sayfa olduğu bilindiğine göre en fazla kitap okuyan çocuk, en az
kitap okuyan çocuktan kaç sayfa daha fazla
kitap okumuştur?
Doğru Cevap: "C" 2800
Soru Açıklaması
26.
Doğru Cevap: "B" 1600
Soru Açıklaması
27.
Tablo: Rafta bulunan kitap çeşitleriYukarıdaki çetele tablosu şekil grafiğine dönüştürülecek, kullanılacak her şekil 5 kitabı
gösterecektir. Buna göre bu şekil grafiğinde
kaç şekil kullanılır?
Doğru Cevap: "A" 15
Soru Açıklaması
28.
Bir otobüs durağında otobüsler her 20 dakikada bir sefer yapmaktadır. Bu durakta ilk sefer
08.30’da yapılmış, Mehmet 15. sefere çıkan
otobüse binmiştir. Mehmet otobüse bindiğinde
saat kaçı göstermektedir?
Doğru Cevap: "C" 13.20
Soru Açıklaması
29.
Aşağıdaki geometrik şekillerden hangisinin
köşegeni yoktur?
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması
30.


Bir fabrika ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor.
Bu fabrikada her işçi haftanın 6 günü, bir
günün üçte biri kadar çalışıyor.
Bu fabrikada çalışan tüm işçiler bir ürünü 2
saatte meydana getirebiliyorlar.
Bu fabrika ürettiği 480 ürünü çeşitli mağazalara satıyor. (1 ay 4 hafta olarak hesaplanacaktır.)
Buna göre bu fabrikada satılan ürünler kaç
ayda üretilmiştir?
Doğru Cevap: "C" 5
Soru Açıklaması

31.
‘‘Gümrü Antlaşması’’ aşağıdaki devletlerden
hangisi ile imzalanmıştır?
Doğru Cevap: "A" Ermenistan
Soru Açıklaması
32.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Ülkemizde ilkbahar aylarında sel riski oluşmasının nedeni yağan yağmurdur.
Soru Açıklaması
33.
Verilen teknolojik aletlerden hangisi farklı bir
alanda kullanılır?
Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması
34.
Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaçlarımızdan
bir tanesidir?
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
35.
Aşağıdaki görsellerden hangisi ekonomik faaliyetlerin farklı bir aşamasını gösterir?
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
36.
Doğru Cevap: "D" John Fisher
Soru Açıklaması


Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki teknolojik
aletletden herhangi birinin mucidi değildir?
37.
Aşağıdaki mesleklerden hangisi hizmet sektörü
olarak adlandırılamaz?
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
38.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Maden işçileri üretim alanında hizmet veren kişilerdir.
Soru Açıklaması
39.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Strteskop tarım alanında kullanılan bir teknolojik alettir.
Soru Açıklaması
40.


Yukarıda sektör- meslek eşleşmelerinden hangisinde hata yapılmıştır?
Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması

41.
Aşağıdakilerden hangisi sağlıklı yaşadığını
söyleyen bireyin yapmaması gereken bir
davranıştır?
Doğru Cevap: "C" Hep aynı besinleri tercih etmek
Soru Açıklaması
42.


Yukarıda bahsedilen besin grubu aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" protein
Soru Açıklaması
43.
‘‘Mıknatıs’’ ile ilgili söylenen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Bir mıknatıs ortadan bölündüğünde iki ayrı mıknatıs oluşur
Soru Açıklaması
44.


Yukarıda verilen karışımların ayırma yöntemlerinden kaç tanesinde hata yapılmıştır?
Doğru Cevap: "A" 1
Soru Açıklaması
45.
Aşağıda görselle belirtilen yerlerin hangisinde
ses kirliliği ihtimali çok yüksektir?
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
46.
Aşağıdaki verilen hal değişimlerinden hangisi diğerlerinden farklıdır?
Doğru Cevap: "B" Buzluğa koyduğumuz suyun durumu
Soru Açıklaması
47.
Aşağıdakilerden hangisi karışımdır?
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
48.
Ses teknolojileri ile ilgili söylenen aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "B" İnsanlar çevresindeki her sesi duyabilir.
Soru Açıklaması
49.


Yukarıdaki ifadeler doğru ise kutusu yeşile,
yanlışsa kırmızıya boyanacaktır. Tablonun
son görünümü nasıl olur?
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
50.
Aşağıdaki aydınlatma araçlarından hangisi
günümüze en yakın zaman kullanılmaya başlanmıştır?
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması

51.
Aşağıda verilen eşleştirmelerden hangisi
doğrudur?
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması
52.


Resme göre aşağıdakilerden hangisi söylenmelidir?
Doğru Cevap: "C" Water the flower.
Soru Açıklaması
53.


Sorusunun cevabı hangisidir?
Doğru Cevap: "A" I am a vet.
Soru Açıklaması
54.


Eşleştirmelerden hangisi daoğrudur?
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
55.


Sorunun cevabı hangisidir?
Doğru Cevap: "A" I like helping animals.
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.