1.
COĞRAFİ KEŞİFLER
Coğrafi keşifler, genellikle Avrupalı denizciler tarafından başlatılan sonucunda yeni kıtalar ve okyanusların bulunmasıyla sonuçlanmış keşifleri ifade eder. Bu keşiflerin yapılmasında yeni ticaret yollarının bulunması gibi ekonomik nedenler ağır basmaktadır. İlk keşif denemeleri, Atlantik Okyanusu ve Afrika kıyılarına doğru, 14. yüzyılın başlarında Fransız ve Cenevizli gemiciler tarafından yapılmıştır. Kanarya Adaları ve Azor Adalarının keşfedilmesi, bu girişimlerin sonucudur. Coğrafi keşifler sonucunda, Dünya’nın keşfedilmeyen birçok yerine çeşitli göçler yaşanmıştır. Bu keşifler Dünya’nın dengesini değiştirmiştir.

1 ve 2. soruyu metne göre cevaplayalım.
Metne göre coğrafi keşiflerin nedenleri hangi alanlarla ilgilidir?
Doğru Cevap: "A" Ekonomik
Soru Açıklaması
2.
İlk keşif denemeleri kimler tarafından yapılmıştır?
Doğru Cevap: "B" Fransız ve Cenevizli denizciler tarafından
Soru Açıklaması
3.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım hatası yapılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Burak parka yanlız gitmiş.
Soru Açıklaması
4.
Aşağıdaki deyimlerden hangisi gerçek anlamına gelecek şekilde kullanılır?
Doğru Cevap: "D" Göz göze gelmek
Soru Açıklaması
5.


Aşağıdaki kelimelerden hangisi yukarıdaki varlığı niteleyen bir kelime değildir?
Doğru Cevap: "B" yün
Soru Açıklaması
6.
Ben, Ayşegül ve Mehmet parkta vakit geçirmeyi severken, Ali bundan hiç hoşlanmaz. ............ her parka gittiğimizde ........ çağırırken Ali evde dinlenmeyi tercih eder.

Yukarıdaki metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" biz - onu
Soru Açıklaması
7.


Yukarıdaki kelimeler zıt anlam ilişkisine göre gruplara ayrılırsa hangi kelime boşta kalır?
Doğru Cevap: "C" aşağı
Soru Açıklaması
8.
Altı çizili sözcüklerden hangisi bir adın yerine kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
9.


Yukarıdaki tabloda altı çizili sözcüklerin hangi anlamda kullanıldıkları işaretlenmiştir. Hangisinde hata yapılmıştır?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
10.
Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazımında hata yapılmıştır?
Doğru Cevap: "D" espiri
Soru Açıklaması

11.


Yukarıdaki çocuğun söylediği cümle ile ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Tek başına anlamı olmayan birden fazla kelime kullanılmıştır.
Soru Açıklaması
12.


Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki kelimelerden hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "B" için
Soru Açıklaması
13.


Yukarıdaki kelimelerden kaç tanesi kullanıldıkları yere göre farklı anlamlar içerebilir?
Doğru Cevap: "C" 3
Soru Açıklaması
14.


Aşağıdaki cümlelerden hangisinde virgül, yukarıdaki görevi ile kullanılmıştır?
Doğru Cevap: "C" Marketten süt, pirinç, yağ ve şeker almış.
Soru Açıklaması
15.


Öğretmen; Mehmet, Seda ve Cihan’dan yukarıdaki görsellerle ilgili birer cümle kurmalarını istemiştir. Bu cümlelerde adıl ve ön adların geçmesi gerektiğini belirtmiştir. Öğrencilerin kurdukları cümlelerdeki adıl ve ön adlarla ilgili şunlar bilinmektedir: Mehmet’in cümlesi yukarıdakilerin birini durum yönünden nitelemiştir. Seda’nın cümlesinde adıl ve ön ad bir arada kullanılmıştır. Cihan’ın cümlesinde ise varlıklar belli belirsiz nitelenmiştir.

Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi çocukların kurduğu cümlelerden biri olamaz?
Doğru Cevap: "D" Fil hortumunu bize uzattı.
Soru Açıklaması
16.
Aşağıda verilen işlemlerden hangisinin gerçek sonucu ile tahmini sonucu arasındaki fark en fazladır? (Tahmini sonuç en yakın onluğa yuvarlanarak bulunacaktır.)
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
17.


Doğru Cevap: "C" 36
Soru Açıklaması
18.
Aylin yüzme yarışması için hazırlandığı üç ayda her gün 125 metre yüzmüştür.

Buna göre Aylin’in üç ayda yüzdüğü toplam mesafe kaç metredir?
Doğru Cevap: "C" 12150 m
Soru Açıklaması
19.


Yukarıdaki sayı için söylenen aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "A" Okunuşu ‘‘yedi yüz yirmi dokuz bin yedi’’ şeklindedir.
Soru Açıklaması
20.


Yukarıdaki şekillerdeki sayılar aynı kurala göre dizilmiştir.

Buna göre 3. şekilde verilmeyenlerin yerine gelmesi gereken sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 120
Soru Açıklaması

21.


Yukarıdaki eşitsizlikte yıldız yerine gelebilecek en büyük iki basamaklı çift sayı ile en büyük üç basamaklı tek sayının çarpımı kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 27734
Soru Açıklaması
22.
Bir çarpma işleminde çarpanlardan biri 25 çarpım ise 400’dür.

Bu çarpma işleminde çarpanlardan her biri 8 arttırılırsa sonuç kaç olur?
Doğru Cevap: "C" 792
Soru Açıklaması
23.


Selin’in başladığı 254 sayfalık bir kitapta ilk dört gün okuduğu sayfa sayıları yukarıda verilmiştir. Selin haftanın diğer günleri eşit sayıda sayfayı okumuş ve bu kitabı 1 haftada bitirmiştir.

Selin haftanın kalan günlerinin her birinde kaç sayfa kitap okumuştur?
Doğru Cevap: "B" 36
Soru Açıklaması
24.


Yukarıdaki işlemlerde verilmeyen A ve B sayılarının yerine gelmesi gereken sayıların toplamı kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 5928
Soru Açıklaması
25.


Yukarıda bir bölme işleminin bölen, bölüm ve kalanı verilmiştir.

Bu bölme işleminin verilmeyen bölüneninin 5 ile bölümünden kalan kaçtır?
Doğru Cevap: "B" 2
Soru Açıklaması
26.
Ali ve Adem’in paralarının toplamı 850 liradır. Ali, Adem’e her gün 30 lira para verirse altıncı günün sonunda paraları eşit oluyor.

Buna göre başlangıçta Adem’in kaç lirası vardır?
Doğru Cevap: "A" 245
Soru Açıklaması
27.


Yukarıda verilen bölme işleminde bölünenin alabileceği en büyük değer ile iki basamaklı en küçük tek sayının çarpımı kaçtır?
Doğru Cevap: "C" 2134
Soru Açıklaması
28.


Doğru Cevap: "D" 10503
Soru Açıklaması
29.
Bir manav elindeki 285 kilogramlık patatesleri 15 kilogramlık çuvallara, 198 kilogramlık soğanları ise 9 kilogramlık çuvallara koyuyor.

Bu manavın kullandığı çuval sayısı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "B" 41
Soru Açıklaması
30.


Yukarıdaki üç çuvalın ağırlığı en yakın onluğuna yuvarlanıp toplandığı zaman sonuç 560 kg çıkıyor.

Buna göre 3. çuvalın ağırlığı ile 1. çuvalın ağırlığı arasındaki fark aşağıdakilerden hangisi olamaz?
Doğru Cevap: "A" 121 kg
Soru Açıklaması

31.


Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 4 - 2 - 1 - 3
Soru Açıklaması
32.


Yukarıdaki çocuğun söylediği cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
Doğru Cevap: "A" Güney
Soru Açıklaması
33.
Aşağıdakilerden hangisi ‘‘1 İnönü Savaşı’nın’’ sonuçlarından birisi değildir?
Doğru Cevap: "C" Batı cephesinde yapılmış, zaferle sonuçlanmıştır.
Soru Açıklaması
34.


Yukarıdaki tabloya göre hangi gün havanın daha soğuk olması beklenir?
Doğru Cevap: "D" Pazar
Soru Açıklaması
35.


Yukarıda verilen krokiye göre adliyenin batısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?
Doğru Cevap: "B" Okul
Soru Açıklaması
36.


Yukarıda verilenlerden hangisi hava olayıdır?
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
37.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Bir kişinin ilgi alanları zaman geçtikçe değişiklik göstermez.
Soru Açıklaması
38.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Tarla doğal unsurdur.
Soru Açıklaması
39.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Türkiye Fiziki Haritasında yükseltinin fazla olduğu yerleri yeşil olarak görürüz.
Soru Açıklaması
40.


Yukarıdaki tabloda beşeri unsurların yer aldığı kutular boyanacaktır.

Tablonun son görünümü nasıl olur?
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması

41.
Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın kendi etrafında dönmesinin sonuçlarından biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Mevsimlerin oluşması
Soru Açıklaması
42.


Yukarıdaki ifadede boşluklara sırasıyla hangisi gelmelidir?
Doğru Cevap: "C" proteinler - karbonhidratlar
Soru Açıklaması
43.
Aşağıdaki besinlerden hangisi yağ içerir?
Doğru Cevap: "A"
Soru Açıklaması
44.
Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "D" Dara, bir maddenin brüt miktarına verilen isimdir
Soru Açıklaması
45.


Yukarıda tabloda verilen ifadeler doğruysa sonundaki kutular boyanacaktır.

Buna göre tablonun son görünümü nasıl olur?
Doğru Cevap: "C"
Soru Açıklaması
46.
Aşağıdaki varlıklardan hangisi bir özelliğine göre diğerlerinden ayrılır?
Doğru Cevap: "D"
Soru Açıklaması
47.
Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?
Doğru Cevap: "C" Sadece bazı maddelerin sıcaklığı bulunur.
Soru Açıklaması
48.
Aşağıdaki maddelerden hangisi ‘‘su’’ ile karıştırıldığında her iki maddede gözle görülür?
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması
49.


Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi saf maddedir?
Doğru Cevap: "B" 3
Soru Açıklaması
50.


Yukarıda verilen karışım ve ayırma yöntemi eşleştirmesi aşağıdaki seçeneklerinin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Doğru Cevap: "B"
Soru Açıklaması

51.
Elissa : Do you like playing computer games?

Owen : -- -- -- --

Elissa : Do you like playing computer games?

Owen : Yes, I do.

Diyalogda boş bırakılan yere gelecek ifade hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Slowly, please.
Soru Açıklaması
52.


Konuşmadaki boşluğu hangi ifade ile doldurabiliriz?
Doğru Cevap: "C" Can you speak English?
Soru Açıklaması
53.
Konuşmadaki boş kısımları hangi seçenek tamamlar?
Doğru Cevap: "C" Can / can’t
Soru Açıklaması
54.


Cümleyi aşağıdakilerden hangisi tamamlayamaz?
Doğru Cevap: "A" cartoons
Soru Açıklaması
55.
I .................. flying a kite but I .................. playing chess.

Konuşmayı tamamlayan ifadeler hangisidir?
Doğru Cevap: "C" like / dislike
Soru Açıklaması
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.